Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, činností a aktivit, účetnictví nevyjímaje.  

Jaké je finanční účetnictví ve Vaší společnosti? Je již plně či částečně digitalizováno, nebo se na cestu digitalizace teprve chystáte? Jedno je jisté: chcete-li být úspěšní, musíte stavět na pevných základech, kterými jsou v tomto případě vnitřní směrnice pro digitální účetnictví.

Skvělou zprávou je, že tyto směrnice nemusíte tvořit „od nuly“. Můžete použít více než 60 vzorově vypracovaných směrnic a upravit je pro své konkrétní potřeby.

Objednejte Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví on-line.

Směrnice mají jednotnou strukturu:

 • VZOR – upravíte dle svých potřeb, vybíráte z nabízených variantních řešení (formát RTF)
 • KOMENTÁŘ – upozorní na možná pochybení, vysvětlí komplikovaná ustanovení
 • PRÁVNÍ ÚPRAVA – v úplném aktuálním znění právních předpisů ověříte, že postupujete v souladu se zákonem

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví jsou určeny všem, kteří vedou nebo chtějí vést digitální účetnictví, například:

 • účetní
 • hlavní účetní
 • finanční účetní
 • ekonom
 • majitel atd.

Produkt je určen podnikatelským subjektům účtujícím podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Součástí on-line knihovny jsou právní předpisy (zákony, vyhlášky, vládní nařízení…), ze kterých vycházejí vnitropodnikové směrnice.

Jaké dotazy kladou podnikatelé přecházející na digitální účetnictví? Odpovědi jsou zakotveny ve vzorově vypracovaných vnitřních směrnicích pro digitální účetnictví.

 • Musí účetní jednotka po konverzi účetního či daňového dokladu do elektronické podoby nadále uchovávat listinný doklad?
 • Jak postupovat s přijatými doklady, které nejsou opatřeny náležitým podpisem (zaručeným, uznávaným, kvalifikovaným)?
 • Mohu zkonvertovat daňový doklad do elektronické podoby, neobsahuje-li den vystavení daňového dokladu?
 • Jakým způsobem mohu skartovat účetní záznamy v elektronické podobě?
 • Jak získám kvalifikovaný elektronický podpis, v čem se liší od zaručeného elektronického podpisu?
 • Je třeba archivovat přijaté a odeslané zprávy z datové schránky?

Chcete mít lepší představu o podobě vzorově zpracované vnitropodnikové směrnice? Stáhněte si ukázku: "Skartace účetních záznamů v elektronické podobě".

Mějte své postupy podložené kvalitními dokumenty. Buďte připraveni na kontroly. Upevněte jistotu svých zaměstnanců i majitelů.

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou k 1. lednu 2024.

Objednejte Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví on-line.

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
24.6.2024 - podání přiznání k DPH za květen
Kurzy měn 21.6.2024
 1 EUR24,95 CZK (+0,06)
 1 USD23,34 CZK (+0,12)
 1 GBP29,52 CZK (+0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,69 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Nahrávám...
Nahrávám...