Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, činností a aktivit, účetnictví nevyjímaje.  

Jaké je finanční účetnictví ve Vaší společnosti? Je již plně či částečně digitalizováno, nebo se na cestu digitalizace teprve chystáte? Jedno je jisté: chcete-li být úspěšní, musíte stavět na pevných základech, kterými jsou v tomto případě vnitřní směrnice pro digitální účetnictví.

Skvělou zprávou je, že tyto směrnice nemusíte tvořit „od nuly“. Můžete použít více než 60 vzorově vypracovaných směrnic a upravit je pro své konkrétní potřeby.

Objednejte Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví on-line.

Směrnice mají jednotnou strukturu:

 • VZOR – upravíte dle svých potřeb, vybíráte z nabízených variantních řešení (formát RTF)
 • KOMENTÁŘ – upozorní na možná pochybení, vysvětlí komplikovaná ustanovení
 • PRÁVNÍ ÚPRAVA – v úplném aktuálním znění právních předpisů ověříte, že postupujete v souladu se zákonem

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví jsou určeny všem, kteří vedou nebo chtějí vést digitální účetnictví, například:

 • účetní
 • hlavní účetní
 • finanční účetní
 • ekonom
 • majitel atd.

Produkt je určen podnikatelským subjektům účtujícím podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Součástí on-line knihovny jsou právní předpisy (zákony, vyhlášky, vládní nařízení…), ze kterých vycházejí vnitropodnikové směrnice.

Jaké dotazy kladou podnikatelé přecházející na digitální účetnictví? Odpovědi jsou zakotveny ve vzorově vypracovaných vnitřních směrnicích pro digitální účetnictví.

 • Musí účetní jednotka po konverzi účetního či daňového dokladu do elektronické podoby nadále uchovávat listinný doklad?
 • Jak postupovat s přijatými doklady, které nejsou opatřeny náležitým podpisem (zaručeným, uznávaným, kvalifikovaným)?
 • Mohu zkonvertovat daňový doklad do elektronické podoby, neobsahuje-li den vystavení daňového dokladu?
 • Jakým způsobem mohu skartovat účetní záznamy v elektronické podobě?
 • Jak získám kvalifikovaný elektronický podpis, v čem se liší od zaručeného elektronického podpisu?
 • Je třeba archivovat přijaté a odeslané zprávy z datové schránky?

Chcete mít lepší představu o podobě vzorově zpracované vnitropodnikové směrnice? Stáhněte si ukázku: "Skartace účetních záznamů v elektronické podobě".

Mějte své postupy podložené kvalitními dokumenty. Buďte připraveni na kontroly. Upevněte jistotu svých zaměstnanců i majitelů.

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou k 1. lednu 2023.

Objednejte Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví on-line.

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
30.5.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku v dovozním režimu za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.5.2023
 1 EUR23,65 CZK (0)
 1 USD21,99 CZK (-0,03)
 1 GBP27,24 CZK (-0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,74 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Účetnictví 
563/1991 Sb.
1.1.2022 -
Návrh nového zákona o účetnictví -

Pracovní verze
Důvodová zpráva

Vyhláška pro podnikatele
500/2002 Sb.
1.1.2018 -
Daně z příjmů 
586/1992 Sb.
1.1.2023 1.7.2023, 1.1.2024
DPH
235/2004 Sb.
1.1.2023 1.7.2023
Daň silniční
16/1993 Sb.
1.7.2022 1.1.2024, 1.1.2025
Daň z nemovitých věcí
338/1992 Sb.
1.1.2021 1.7.2023, 1.1.2024
Daň z nabytí nem. věcí
340/2013 Sb.
-

zrušeno k 26. září 2020 

Daňový řád
280/2009 Sb.
1.1.2023 -
Rezervy
593/1992 Sb.
16.3.2021 -
Spotřební daně
353/2003 Sb.
13.2.2023 -
Zákon o dani z hazardních her
187/2016 Sb.
1.1.2021 -

Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahradil dosavadní pokyn D-22. Oproti Pokynu D-22 je Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP. Pro vyhledání plného textu v on-line knihovně stačí zadat do hledacího řádku "D-59".

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Nahrávám...
Nahrávám...