Input:

Statut účetní jednotky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1.3
Statut účetní jednotky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu zaměřená na statut účetní jednotky zahrnuje dokumenty, které vymezují účetní jednotku – zejména:

1. Společenská smlouva

2. Výpis z veřejného rejstříku

3. Živnostenské listy

4. Organizační schéma

5. Zápisy z valných hromad ...

Jedna z možných variant:

 1. Společenská smlouva
 2. Výpis z veřejného rejstříku
 3. Živnostenský list na ......
 4. Živnostenský list na ......
 5. Koncesní listina na ......
 6. Organizační schéma
 7. Zápis z valné hromady ze dne ......
 8. .............

Za včasnou aktualizaci a doplňování odpovídá ................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentář1:

Jako první v souboru vnitřních předpisů je vhodné zařadit dokumenty, které vymezují účetní jednotku. Zpravidla tyto dokumenty nezpracováváme, ale pouze kopírujeme a zakládáme jako úvodní stránky vnitřních předpisů (výjimku tvoří organizační schéma, které je třeba zpracovat a aktualizovat).

1. Výpis z veřejného rejstříku, živnostenské listy, licence, koncese

Do veřejného rejstříku se zapisuje:

 1. Jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby,
 2. předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon,
 3. právní forma právnické osoby,
 4. den vzniku a zániku právnické osoby,
 5. u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 6. identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 7. název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
 8. má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název,
Nahrávám...
Nahrávám...