Input:

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

13.3
Používání osobních ochranných pracovních prostředků

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

3. Ochranné nápoje

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Jedna z možných variant:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky

1.1. Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení

Vybavení zaměstnanců v dále uvedeném seznamu je maximální. Přidělené pracovní prostředky zůstávají majetkem firmy. Pracovní prostředky jsou zaměstnancům vydávány k osobnímu užívání natrvalo, případně na sjednanou dobu potřebnou k výkonu práce.

Pracovní zařazení Vybavení Životnost (počet měsíců)
Zámečník Ochranné brýle 12
  Ochrana sluchu 12
  Ochranné rukavice 1
  Ochranný oblek 12
  Ochranná obuv 12
  Při práci venku – zimní kabát 72
  Ušanka 36
  Zimní obuv 72
Lakýrník Ochranné brýle 12
  Ochranná čepice 12
  Ochranné rukavice 1
  Ochrana dýchacích orgánů 1
  Pracovní oblek 6
  Ochranná obuv 12
  Ochranná zástěra 6
  Zimní kabát 72
  Ušanka 36
  Zimní obuv 72
Údržbář    
     
     

Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení je zpracován prostřednictvím ........................... (specifikujte použitý softwarový produkt, ve kterém se vyhotovuje protokol o škodách (např. ERP systém účetní jednotky / MS Office / LibreOffice apod.)

Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení se ukládá do datového uložiště ..................

1.2. Stanovení odpovědnosti

Za řádné přidělování pracovních prostředků odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za přidělování pracovních prostředků).

Za řádné vedení evidence seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za řádné vedení evidence).

Za kontrolu užívání osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za užívání osobních ochranných prostředků).

Za objednávání osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za objednávání osobních ochranných prostředků).

Za předkládání návrhů na změnu seznamu osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za objednávání osobních ochranných prostředků).

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

2.1. Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Pracovní zařazení Klasifikace pracovní činnosti Prostředek Množství za měsíc
Zámečník Práce nečistá Čisticí pasta 500 g
Lakýrník Práce nečistá Čisticí pasta 500 g
    Rozpouštědlo 1.000 g
Administrativa Práce čistá Mýdlo toaletní 100 g

Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je zpracován prostřednictvím ........................... (specifikujte použitý softwarový produkt, ve kterém se vyhotovuje protokol o škodách (např. ERP systém účetní jednotky / MS Office / LibreOffice apod.)

Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků se ukládá do datového uložiště .................. (specifikujte)

2.2. Stanovení odpovědnosti

Za řádné přidělování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za přidělování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků).

Za řádné vedení evidence seznamu poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za řádné vedení evidence).

Za objednávání mycích, čistících a dezinfekčních prostředků odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za objednávání mycích, čistících a dezinfekčních prostředků).

Za předkládání návrhů na změnu seznamu mycích, čistících a dezinfekčních prostředků odpovídá ...................... (uveďte odpovědnou osobu – jméno, příjmení, datum narození + další identifikační údaje, jež je odpovědná za objednávání mycích, čistících a dezinfekčních prostředků).

3. Ochranné nápoje, specifické účinné doplňky stravy a zajištění pitné vody apod.

- sestavení dle konkrétních podmínek firmy

3.1. Seznam ...

3.2. Stanovení odpovědnosti ...

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

4.1. Seznam ...

4.2. Stanovení odpovědnosti ...

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Stanovení výše příspěvku: kalkulace vychází například ze spotřeby pracího prášku, elektrické energie, vody, odpisu pračky za předpokladu, že pracovní oděv se pere 1x týdně apod.

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

(obdobně i mycí čisticí a dezinfekční prostředků, případně stejnokrojů, ochranných nápojů ...)

Zaměstnanec: Druh prostředku: Poskytnuto dne: Podpis příjemce: Poznámka:
         
         
         

Komentář:

Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje, stanoví zákoník práce v § 104 ZP.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné

Nahrávám...
Nahrávám...