Input:

Ověřování dokladů v elektronické podobě

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.6
Ověřování dokladů v elektronické podobě

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Struktura vnitřního předpisu o ověřování dokladů v elektronické podobě:

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Ověření účetního dokladu v elektronické podobě

3. Ověření daňového dokladu v elektronické podobě

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis vymezuje problematiku ověřování účetních a daňových dokladů v elektronické podobě. Stanovuje náležitosti, které musí být splněny z pohledu ověření účetních či daňových dokladů v elektronické podobě.

2. Ověření účetního dokladu v elektronické podobě

Účetní jednotka zachycuje veškeré účetní operace na základě účetního dokladu. Účetním dokladem se rozumí účetní záznam, který je průkazný. Každý účetní doklad, který účetní jednotka vystaví či přijme, musí být věcně a formálně ověřen.

Příjmový pokladní doklad v elektronické podobě je uschován ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají příjmové pokladní doklady včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Výdajový pokladní doklad v elektronické podobě je uschován ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají výdajové pokladní doklady včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Příjemka v elektronické podobě je uschována ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají příjemky včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Výdejka v elektronické podobě je uschována ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají výdejky včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

.................... (Zvolte další typ účetního dokladu, který vystavuje vaše účetní jednotka) v elektronické podobě je uschováván ........................ (pro každý další jednotlivý druh účetního dokladu specifikujte datové uložiště, včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

3. Ověření daňového dokladu v elektronické podobě

Daňovým dokladem v elektronické podobě se rozumí písemnost v elektronické podobě, která splňuje veškeré podmínky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Každý účetní doklad, který účetní jednotka vystaví či přijme, musí být věcně a formálně ověřen.

Vystavená faktura v elektronické podobě je uschována ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají vystavené faktury včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): .............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Formální správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým podpisem / zaručeným elektronickým podpisem. (vyberte správnou variantu): ............. (uveďte oprávněnou osobu – jméno, příjmení, datum narození)

Přijatá faktura v elektronické podobě je uschována ........................ (specifikujte datové uložiště, do kterého se ukládají přijaté faktury včetně použitých softwarových produktů).

Věcnou správnost potvrzuje svým kvalifikovaným elektronickým podpisem / uznávaným elektronickým

Nahrávám...
Nahrávám...