Pracovní cesty a cestovní náhrady

26.6.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Drobný majetek

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statut účetní jednotky

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady a metody účtování

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítka

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zachování digitální stopy účetních a daňových dokladů

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Oběh účetních dokladů

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Metoda komponentního odpisování

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Drobný nehmotný majetek

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásady pro tvorbu dohadných položek

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vzdělávání zaměstnanců

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Režim statutárních fondů

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Přechod na digitálně vedené účetnictví

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konverze účetních a daňových dokladů v listinné podobě na elektronickou formu

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtový rozvrh (2023)

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zaměstnanci

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Redakční dokument

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Úvodní slovo autora

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, procesů, činností a aktivit. Jednou z významných oblastí, u kterých digitalizace probíhá, je právě i finanční účetnictví. Tím, že podnikatelský subjekt zdigitalizuje své účetnictví,…

Zúčtovací vztahy

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace účetnictví

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní směrnice

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby

1.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)

1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásoby vlastní výroby

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtování kryptoměn

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Úschova účetních záznamů v elektronické podobě

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Cenné papíry a podíly

1.1.2023, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Nahrávám...
Nahrávám...