Návrh nového zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek - informace z června 2024

10.6.2024, Ministerstvo financí, Zdroj: Verlag Dashöfer

zveřejňuje pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví („návrh zákona”) a rámcové návrhy věcného řešení, které bude obsahem jeho prováděcích vyhlášek („návrhy vyhlášek”). Tyto dokumenty se zveřejňují v souvislosti…

Návrh nového zákona o účetnictví

Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejnilo pracovní verzi aktualizované verze návrhu nového zákona o účetnictví.

Medailonek autora

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Josef Horák, Ph.D., specialista na finanční, manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení

Odložená daň

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Inventarizace majetku a závazků

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Systém vnitřních zásad pro profesi účetního k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti

1.1.2024, Mgr. Ing. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotky

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Návrh nového zákona o účetnictví - informace z roku 2023

1.1.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Pro ty, kdo se již v této době chtějí podrobně seznámit s návrhem zákona, doporučuji k prostudování pracovní verzi, tzv. spojenou verzi…

Používání datové schránky

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Stravování zaměstnanců

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtování kryptoměn

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Základní desatero ochrany dat nejen v účetnictví

1.1.2024, JUDr. Jan Bárta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Data jsou zásadní komoditou, kterou účetní disponuje a musí být schopen prokázat, že k jejich ochraně vynaložil potřebné úsilí. Jejich ochrana není „něco navíc”, ale zásadní součástí činnosti účetních.…

Rozdělení zisku

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný majetek

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady a metody účtování

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrnice pro digitální účetnictví - úvod

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o účetnictví” a „ZoÚ”)1 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Přechod na digitálně vedené účetnictví

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh (2024)

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Oběh účetních dokladů

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vzájemné zúčtování

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Cenné papíry a podíly

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro profesi účetních

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Redakční dokument

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Škody na majetku

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavky

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Elektronické podpisy a kvalifikovaná elektronická časová razítka

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Měna účetnictví

1.1.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021

Statut účetní jednotky

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Úvodní slovo autora

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace a automatizace je fenoménem dnešní doby. Prostupuje řadou oborů, procesů, činností a aktivit. Jednou z významných oblastí, u kterých digitalizace probíhá, je právě i finanční účetnictví. Tím, že podnikatelský subjekt zdigitalizuje své účetnictví,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022

Okamžik uskutečnění účetního případu

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zálohy na podíly na zisku

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Harmonogram účetní závěrky mikro účetní jednotky (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Dlouhodobý hmotný majetek

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásady pro tvorbu a použití rezerv

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásoby vlastní výroby

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Pracovní cesty a cestovní náhrady

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Používání osobních ochranných pracovních prostředků

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zásoby

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace účetnictví

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro analytické účty

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Pravidla pro podrozvahové účty

1.1.2024, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Ochrana a zpracování osobních údajů (dle GDPR)

1.1.2024, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní předpis je zpracován pro účetní oddělení společnosti [………………] Doplní se obchodní firma společnosti.1

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zaměstnanci

1.1.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...